Hurá!! Otevíráme!!

05.05.2020

Od 11.5.2020 otevíráme dle následujících pravidel:

 1. Šatny a sprchy není možné používat pro převlékání ani sprchování. Nutné přijít už v oblečení určeném pro cvičení.
 2. Toalety lze používat při dodržení odstupů mezi jednotlivými osobami.
 3. Není nutné zakrytí dýchacích cest.
 4. Z hlediska pohledu epidemiologů doporučujeme, aby v místech, kde dochází ke zvýšené kumulaci osob, měli klienti roušku (vstup do studia). Chrání tak sebe i všechny další osoby.
 5. Dezinfekce rukou (je na místě k dispozici) je povinná před zahájením a po celkovém ukončení cvičení (tedy v předsíni studia).
 6. Fyzický kontakt pro účely opravy daného cviku / pozice bude nyní omezen na minimum, pokud si však nepřejete kontakt žádný, před hodinou sdělte prosím lektorovi.
 7. Nutné donést vlastní podložku na cvičení (popřípadě velkou osušku).
 8. Nutné donést vlastní ručník.
 9. Po každém použití pomůcky použije klient desinfekční prostředky.
 10. Časový harmonogram skupinových lekcí je dočasně upraven tak aby mezi jednotlivými lekcemi byl dostatečný prostor pro vyvětrání apod. (viz. níže).

Upravené začátky a konce lekcí:

 • 07:45 - 8:40
 • 09:00 - 9:55
 • 16:25 - 17:20
 • 17:30 - 18:25
 • 18:35 - 19:30
 • 19:40 - 20:35

Při střídání lekcí, setrvejte před vchodem na vyzvání ke vstupu.