Pilates clinic

Pilates clinic je koncipován a stále zdokonalována podle moderních poznatků z oblasti pilates a fyzioterapie. Clinic znamená unikátní formu cvičení, která za své úspěchy vděčí principu precizního provedení cviků. Vždy cíleně posilujeme nejslabší místa a protahujeme ty nejtužší, tzn. kombinujeme správně posilování a protahování. Pozvolna upravujeme funkčnost nevyvážených úseků na těle ať z důsledků sedavého zaměstnání či nevyváženého sportování. Cvičí se s maximálním využitím hlubokého svalového stabilizačního systému, nebo-li core.

Cvičení pilates je v podvědomí lidí bráno jako cvičení pro ženy. Opak je však pravdou. Toto cvičení bylo vymyšleno pro muže a to mužem jménem Joseph Hubertus Pilates. 

Joseph Hubertus Pilates (1883 - 1967), naturalizovaný Američan německého původu, který trpěl v dětství křivicí, revmatickou horečkou a astmatem. Vlastní neduživost ho vyprovokovala k úsilí být co nejsilnější a nejzdravější. Již v mládí prostudoval, co se dalo a cvičil!!! Postupně se z něho stal všestranný sportovec a v plné svěžesti se dožil požehnaného věku 84 let. Zastával názor, že pružnost a lehkost dětských pohybů je schopnost, kterou není třeba postupem doby ztrácet.

Jediným důvodem, proč jsme v dospělosti méně ohební a nemotornější, je kumulace nevhodných pohybových návyků a špatné držení těla. Domníval se, že pokud bereme své zdraví vážně, dokážeme se těchto návyků lepší sebekontrolou zbavit. Je nutno docílit toho, aby svaly pracovaly pod naší vědomou kontrolou a nepodléhaly návykům vzniklým zanedbáním a nevšímavostí. Pilates sám označoval své cvičební programy pod názvem "Contrology"
Joseph Pilates vypracoval postupem let originální sestavu cvičení, o jejíž účinnosti se přesvědčili nejen tanečníci, sportovci, lidé v rekonvalescenci po úrazech, ale i široká veřejnost.

Ve studiu Pilates Lenka pracujeme hlavně s vlastní váhou těla a dopomocemi jako je např. arc barrel, válec, S-ball, magic circle, core band, ručník, závěsný systém, velké míče.

Využíváme zejména základních cviků pro techniky dechu, aktivaci bránice a nitrobřišního tlaku. To vše s  kombinací správného držení těla. 

Mezi základní přínosy cvičení pilates patří: 

  • uvědomění si vlastního těla
  • podpora růstu dlouhých a štíhlých svalů
  • zvyšuje ohebnost těla
  • posiluje celé tělo
  • zlepšuje celkové držení těla
  • podporuje svaly pánevního dna a tím řeší preventivně inkontinenci
  • zlepšuje držení těla a odbourává bolesti zad s tím spojené